XAFIISKA IMTIXAANAADKA IYO SHAHAADOOYINKA


Shuruudaha Baasidda Imtixaanku waa:
1- In celceliska 7-da maado ee u sareeya aysan ka hooseeyn 60%.
2- In ugu yaraan 50% aysan ka hooseeyn 7 maado oo kamid ah maadooyinka guud.

Ciwaanka Xafiiska: [email protected]